S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální i duchovní zdraví místních dětí,  rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

1.      Provozování lesního klubu „U potůčku“ inspirovaného lesní mateřskou školkou.

2.      Provozováním Kulíška – setkávání místních rodin s dětmi v různých zajímavých místech regionu v přírodě s programem pro děti

3.      Vytváření eko programů pro místní mateřské školky a školy.

4.      Dílny rukodělných a řemeslných činností s přírodními materiály pro místní rodiny a komunitu.

5.      Ekoprogramy a volnočasové programy pro rodiče a děti.

6.      Programy na podporu udržitelného rozvoje, ekologického zemědělství a permakultury u místních rodin a komunity.