S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální i duchovní zdraví místních dětí,  rodin a komunity, ochrana přírody a kulturního dědictví.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

  1. Provozování lesního klubu „U potůčku“ inspirovaného lesní mateřskou školou.

  2. Provozováním lesní komunitní školy Malých stromů pro děti na domácím vzdělávání.

  3. Provozováním Kulíška – setkávání místních rodin s dětmi v různých zajímavých místech regionu v přírodě s programem pro děti 

  4. Vytváření eko programů pro místní mateřské školky a školy.

  5. Dílny rukodělných a řemeslných činností s přírodními materiály pro místní rodiny a komunitu. 

  6. Ekoprogramy a volnočasové programy pro rodiče a děti. 

  7. Programy na podporu udržitelného rozvoje, ekologického zemědělství a permakultury u místních rodin a komunity.