Naše hodnoty

C:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\upotucku2.jpg

Hodnoty, ke kterým směřujeme v lesním klubu U potůčku

Otevřená komunikace: Komunikujeme na všech úrovních otevřeně, upřímně a citlivě a vytváříme atmosféru bezpečí a důvěry.

Přítomnost: Pracujeme na růstu vlastní osobnosti, snažíme se o vědomou a přítomnou práci s dětmi i dospělými. 

Ekologie: Máme rádi přírodu. Žijeme citlivě, ekologicky a vytváříme takové prostředí lesního klubu, jdeme příkladem.

Kreativita: Je pro nás cennou hodnotou a způsobem poznávání i pěstování vztahu ke světu, podporujeme ji u dětí i u sebe. 

Spolupráce: Spolupráce je vzájemné obohacení,  náš lesní klub by bez ní neexistoval. Učíme jí sebe i děti. 

Pravdivost, poctivost: Tak pracujeme.

Úcta, laskavost: Náš základní postoj k druhým i k sobě.