C:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\upotucku2.jpg

Koncepce a vize lesního klubu U potůčku

Jsme tady pro děti, chceme naplňovat potřeby dětí předškolního věku

Nabízíme dětem volnou hru a dobrodružství venku s kamarády v krásné, podnětné přírodě. Děti to  potřebují pro rozvoj fantazie, kreativity, radosti, spokojenosti i intelektu. Potřebují se hodně hýbat pro zdravý rozvoj těla i bystré mysli. Jsme venku za každého počasí a dbáme při tom na přiměřené  pohodlí dětí a víme, že děti potřebují i výzvy a překonávání hranic. Usilujeme o harmonický a celistvý rozvoj dětské osobnosti. Připravujeme děti nejen pro školu, ale hlavně pro spokojený život. Jednou z našich priorit je výchova zdravě sebevědomých a zároveň sociálně cítících a slušných dětí :-)

Nabízíme kvalitní průvodce, které práce s dětmi naplňuje, kteří se dále vzdělávají a pracují na své osobnosti, kteří pečují o své potřeby a životní síly. Kteří jsou pravdiví k dětem i ke své práci. Protože každé dítě potřebuje přijetí a lásku dospělých, kteří jsou za ně zodpovědní a potřebuje dobré lidské vzory - malé děti se učí hlavně nápodobou. Potřebují průvodce, kteří je respektují a nastavují bezpečné hranice, ve kterých se děti mohou svobodně pohybovat a rozvíjet.

Nabízíme pravidelný rytmus a rituály, protože děti je potřebují pro pocit jistoty a bezpečí. Orientují se v čase právě díky opakování. Ve vzdělávání navazujeme na rytmus a cyklus přírody a na cyklus kulturních, duchovních svátků s tím spjatých.

Pečujeme o relaxaci a odpočinek dětí, protože děti je potřebují po velké fyzické námaze a jsou nutné pro regeneraci psychických i fyzických sil.

Pečujeme o zdravé stravování dětí v době oběda, snažíme se převážně  o vegetariánskou stravu z místních plodin, protože z kvalitního jídla děti staví.

Jsme tady pro rodinu a komunitu

Rodiče a rodina jsou pro děti základem. Těší nás dobré vztahy s rodiči a spolupráce s nimi pro dobro dětí i rodin. Těší nás vytváření širšího společenství, ve kterém panují dobré vztahy a jehož zdravou atmosféru všichni dýcháme. I v samotném LK je pro nás zdravé sociální společenství se sebevědomými, svornými a soucitnými členy důležitou hodnotou.  Snažíme se s komunitou navazovat  na místní kořeny, kulturu a tradice.  

Jsme tady pro přírodu a udržitelný rozvoj

Protože víme, že na přírodě závisíme a chceme ji krásnou a zachovalou pro naše děti i pro budoucí generace. Udržitelný rozvoj a environmentální senzitivita jsou hodnoty, která se prolínají vším děním v LK. Věříme, že děti s námi mají možnost navázat k přírodě vřelý vztah. To i díky tomu, že v ní zažívají s kamarády radost, dobrodružství, svobodu a odpočinek. Společně taky přírodu a Zemi poznáváme jako živou bytost, badatelnu, udržitelku života. Poznáváme základy péče o ni.  Snažíme se děti obklopovat převážně “živými” hračkami a přírodními materiály. Ve školce výtvarně  tvoříme a žijeme  tak, aby po nás nezbylo moc odpadu.  Věříme, že tato koncepce příznivě ovlivní to, aby děti i rodiče přispívali sami ochraně přírody a udržitelnosti.