C:\Users\Dada2000\lesní školka 2015-16\upotucku2.jpg

Koncepce a vize lesního klubu U potůčku 

Spolek S dětmi a přáteli U potůčku,z.s. provozuje Lesní klub U potůčku pro děti ve věku 3-7 let. Od pondělí do pátku, mezi 8.00-16.00 provázíme skupinu 15ti dětí hrou a vzděláváním v přírodě. Naše zázemí se nachází v přírodní zahradě u potoka, děti zde tráví většinu dne venku, celoročně a za každého počasí. Pouze oběd a odpočinek za nepříznivého počasí probíhá v maringotce a unimobuňce. 

 

Bezpečné prostředí zajišťují průvodkyně s odpovídajícím vzděláním, které jsou pravdivé k dětem i své práci, dále pracují na rozvíjení své osobnosti a poskytují dětem přijetí, úctu a respekt i bezpečné hranice. 

 

Přírodní prostředí nabízí dětem prostor pro všestranný rozvoj,  sytí vyvíjející se dětské smysly a fantazii.  Děti v přírodě zažívají radost, dobrodružství i přiměřené riziko. Intenzivně rozvíjejí pohybové dovednosti a dýchají čerstvý vzduch. Získávají fyzickou i psychickou odolnost skrze překonávání rozmarů počasí. 

 

V lesním klubu se děti učí nejen lásce k přírodě a všemu živému, ale také spolupráci a lásce k řemeslu. Pracují s pilou, sekerou i nožíkem, zkoušejí šít, tkát i zpracovávat vlnu, zahradničí, pomáhají se starat o ovce a kachny, příležitostně společně s dospělými vaří na ohni.

 

V lesním klubu odměřuje čas pravidelný rytmus a rituály, protože děti je potřebují pro pocit jistoty a bezpečí. Orientují se v čase právě díky opakování. Ve vzdělávání navazujeme na rytmus a cyklus přírody a na cyklus kulturních, duchovních svátků s tím spjatých. Denně dětem hrajeme loutkové pohádky, zpíváme a tvoříme s dětmi.

Vzhledem k náročnému programu klademe velký důraz na přiměřený odpočinek,  po obědě odpočíváme při poslechu pohádek.

 

V lesním klubu jsou pro nás důležité vztahy a spolupráce s rodiči. Respektujeme expertní roli rodičů k jejich dětem a otevřeně a kompetentně s rodiči komunikuje o rozvoji dětí. 

Všechnu činnost lesního klubu provází myšlenka a praxe udržitelného rozvoje, chceme zachovat přírodu a svět pro budoucí generace. 

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol a pracujeme na naplnění Standardů kvality.

 

 

Viz. Etický kodexpedagoga LMŠ.

celková inspirace: Helle Heckmann